Canada – đất nước đáng sống

Vị trí địa lý – cảnh quan thiên nhiên Canada được mọi người biết đến là một quốc gia lớn thứ 2 thế giới, chỉ đứng sau liên bang Nga và ở cực Bắc của …