Chuyên mục: Uncategorized

Khi nào mới nên sử dụng hà thủ ô?

 Với hà thủ ô nhiều người e ngại vì quá nhiều lời quảng cáo đa dạng các tác dụng của nó đối với con người. Đó là khẳng định của nhiều thầy thuốc hiện nay, nhưng …