Tối đa hóa khả dụng trong các hệ thống bảo vệ nguồn

Tính khả dụng đo lường bao nhiêu thời gian mỗi năm một hệ thống có sẵn cho người dùng. Nguồn điện sẵn có, thành phần đơn lẻ lớn nhất của hệ thống, cũng là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thời gian ngừng hoạt động của máy tính. Do đó, tăng nó là cách hiệu quả nhất để các nhà quản lý CNTT tăng khả năng sẵn sàng cho toàn bộ hệ thống của họ.

Bộ lưu điện UPS santak BLAZER PRO 2000 xem thêm tại Hùng Tiến.

Tính khả dụng được cải thiện cả bằng cách tăng thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc (MTBF) và bằng cách giảm thời gian trung bình để sửa chữa (MTTR). MTBF là số giờ trung bình cho đến khi hệ thống điện bị hỏng. Nó có thể được tăng lên bằng cách cải thiện độ tin cậy của mọi thành phần hệ thống, hoặc bằng cách xây dựng dự phòng, đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống ngay cả trong một lỗi thành phần riêng lẻ. Có một giới hạn hữu hạn đối với độ tin cậy của thành phần, thậm chí với chi phí tăng. Ngày nay, các hệ thống bảo vệ năng lượng điển hình chỉ cung cấp độ tin cậy thành phần cao đạt được chỉ số MTBF trong khoảng từ 50 000 đến 200 000 giờ.

Xem thêm về  bộ lưu điện UPS Santak true online C1KS tại Hùng Tiến

Ngược lại, việc thêm dự phòng có thể mang lại sự cải thiện gấp ba đến sáu lần trong MTBF. Trong thực tế, hiệu suất chi phí / MTBF tối ưu đạt được bằng cách chỉ định các thành phần cấm có độ tin cậy cao nhưng không phải chi phí trong một cấu hình dự phòng.

MTTR giảm có thể đạt được tốt nhất bằng cách thêm khả năng trao đổi nóng, trong đó các thành phần bị lỗi có thể được thay thế mà không có thời gian chết. Khả năng trao đổi nóng trong một thiết kế dự phòng có thể khiến MTTR gần bằng 0, với các thành phần bị lỗi được sửa chữa trước khi hệ thống bị lỗi.

Các nhà quản lý CNTT có thể chọn sự thỏa hiệp tốt nhất của riêng họ giữa chi phí và tính sẵn có. Sự lựa chọn này đôi khi được biểu thị bằng Chỉ số khả dụng (PA). Một UPS độc lập, được xếp hạng PA-1, có giá mua ban đầu thấp nhất, nhưng độ tin cậy của nó bị giới hạn bởi các thành phần trực tuyến của nó. Một UPS chịu lỗi đôi khi được mô tả là có dự phòng giá cả phải chăng. Mặc dù tính khả dụng của nó cao và được xếp hạng PA-2, việc sửa chữa có thể tốn thời gian và tốn kém, với hệ lụy nghiêm trọng.

b-l-u-i-n-d-nh-cho-m-y-t-nh-b-n.jpg

Tìm hiểu thêm về  bộ lưu điện UPS santak BLAZER PRO 1500 tai Hùng Tiến

Mức độ sẵn sàng cao tương tự được cung cấp bởi UPS mô-đun được xếp hạng PA-3 với nhiều bộ phận có thể tráo đổi nóng và thường là pin dự phòng. Thời gian chết kế hoạch cho dịch vụ được loại bỏ.

Phạm vi UPS mô-đun PowerWAVE được xếp hạng PA-4 cung cấp mức bảo vệ năng lượng cao nhất hiện có. Năng lượng và bộ xử lý điện tử, và pin, là dự phòng và có thể trao đổi nóng. Điều này cung cấp khả năng sẵn có rất cao và mức độ bảo vệ cao nhất cho các tải trọng.

Leave a Reply