Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Trên thực tế khái niệm “Gia hạn giấy phép lao động” đã bị bỏ mà thay vào đó là khái niệm và thủ tục “Cấp lại giấy thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động hoặc giấy phép lao động còn phép lao động”.

Cấp lại giấy phép lao động Visa247

Giấy phép lao động Visa247

Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động

– GPLĐ bị mất
– GPLĐ bị hỏng
– GPLĐ hết hạn
– Thông tin trên GPLĐ bị sai: Họ và tên, ngày sinh, quốc gia, số HC, ngày cấp HC…

 

Thủ tục cấp lại GPLĐ

Đối với trường hợp giấy phép lao động bị hỏng hoặc bị mất, hoặc các thông tin bị sai lệch như: họ và tên, ngày sinh, số HC, ngày cấp HC, nơi làm việc…

Các bước cấp lại Giấy phép lao động

Các bước cấp lại Giấy phép lao động

– Bước 1:

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày người lao động phát hiện giấy phép lao động bị mất hoặc bị hỏng hoặc các thông tin trên giấy phép lao động bị thay đổi thì người lao động có quốc tịch nước ngoài có trách nhiệm báo cáo tới người sử dụng lao động.

– Bước 2:

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động nhận được báo cáo của người lao động có quốc tịch nước ngoài thông báo về việc giấy phép lao động bị mất hoặc bị hỏng hoặc các thông tin trên giấy phép lao động bị thay đổi thì người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ tới cơ quản quản lý lao động cấp tỉnh nơi đã cấp giấy phép lao động đó để cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Bước 3:

Nhận GPLĐ khi có kết quả

Xem thêm: Thủ tục làm giấy phép lao động cho người Hàn Quốc

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động

– Giấy chứng nhận khám sức khỏe theo quy định.
– Văn bản thông báo của Sở LĐ, TB và XH về vị trí công việc được Chủ tịch UBND cấp tỉnh chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài hoặc văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam

– GPLĐ đã được cấp (trừ trường hợp bị mất) còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 15 ngày

– Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo qui định.

Đối với trường hợp giấy phép lao động bị mất thì hồ sơ cần bao gồm văn bản giải trình của người lao động nước ngoài

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại:
Thời hạn của Giấy phép lao động được cấp lại không quá 02 năm nhưng không quá thời hạn trong văn bản chấp thuận của Chủ tịch UBND cấp tỉnh về việc sử dụng người lao động nước ngoài hoặc không quá thời hạn trong văn bản của Chủ tịch  UBND cấp tỉnh quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào từng vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm tại: https://visa247.com.vn/tin-dich-vu-giay-phep/thu-tuc-cap-lai-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai.html

Leave a Reply