Những kẻ mạnh nhất vũ trụ DC

Top những kẻ mạnh nhất trong vũ trụ Marvel đã được gọi tên bởi The Fortress of Solitude. Là một fan của DC thì cũng nên biết rằng chúng ta cũng có những nhân vật …